Miejscowości

Wiadomości

Czerteż jest miejścowością położoną przy zachodniej granicy Sanoka.  Podążając od Rzeszowa w kierunku bramy Bieszczadów można odwiedzić wspomnianą miejscowość i zobaczyć przepiękną drewnianą cerkiew greckokatolicką pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Wzniesiono ją w 1742 roku staraniem parocha Jana Pacławskiego. Przechodziła wiele remontów: w 1836 zamieniono kopuły nad prezbiterium i nawą na dachy dwuspadowe, wykonano sklepienia kolebkowe, w 1921 wymieniono dach i elewację, w 1967 rekonstruowano okna. Jest to świątynia o konstrukcji zrębowej z pozostawionymi ostatkami, częściowo oszalowana gontem. Posadowiona jest na wzgórzu w otoczeniu cmentarza grzebalnego na kamiennej podmurówce. Trójdzielna o kwadratowych członach wyróżnia się prezbiterium z zakrystią od strony wschodniej, szersza nawą i węższym babińcem. Przykryta jest dachem dwuspadowym przykrytym gontem. Nad nawą znajduje się ośmiodzielna kopuła na oktagonalnym tamburze podbita gontem i zwieńczona ośmioboczną pełna latarnią z krzyżem. Świątynię otacza daszek okapowy wsparty na wystających belkach zrębu tzw. rysiach.

01-100 3924

Wewnątrz nawa do której wchodzi się przez babiniec z arkadą. Babiniec i prezbiterium posiadają sklepienia kolebkowe. Nawa posiada ośmioboczny strop belkowy pod tamburem. Chór muzyczny wspiera się na dwóch rzeźbionych słupach. Zniszczone w latach sześćdziesiątych fragmenty polichromii przedstawiają św. Włodzimierza i Olgi. Ikonostas z omawianej świątyni znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W lewej części nawy znajdują się barokowe ołtarze z obrazami: Zwiastowania i Zmartwychwstania. Warto zwrócić uwagę na drzwi świątyni. Od babińca wejścia strzegą drzwi z połowy XVIII wieku z starym zamkiem, od zakrystii drzwi drewniane z okuciami z pierwszej polowy XIX w. Od babińca wejście zdobi rzeźbiony portal z gwiazdami i napisem.

Przy świątyni znajduje się dwukondygnacyjna drewniana dzwonnica. Dolna kondygnacja jest konstrukcji słupowej, górna zaś zrębowej oddzielona daszkiem okapowym. Przykryta jest dachem namiotowym podbitym gontem i zwieńczona czworoboczną latarnią pełną z kopulastym hełmem. Dzwonnice wzniósł w 1887 roku cieśla Seńko Kikta.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

02-100 3925

08-100 3931

11-100 3936

12-100 3937

14-100 3939

14-100 3939

18-100 3943

20-100 4016

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384