Miejscowości

Wiadomości

Pierwsza wzmianka o świątyni w Dobrej Szlacheckiej pochodzi z 1433r. Cerkiew parafialna greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja została wzniesiona w 1879 roku. Znajduje się na wniesieniu, otacza ją kamienny mur. Jest budowla orientowaną, drewnianą, o zrębowej konstrukcji. Ściany oszalowane deskami w pionie. Trójdzielna bryła odznacza się kwadratowymi członami. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie z zakrystią dobudowana od strony północnej. Nawa jest najszerszą częścią cerkwi. Babiniec węższy od nawy. Świątynia przykryta jest dachem wielokalenicowym, dwuspadowym dachem pokrytym blachą. Poszczególne człony cerkwi zdobią duże baniaste hełmy z latarniami podbite blachą wzniesione na ośmiobocznych tamburach. Po 1944 roku mocno uszkodzona środkowa kopuła została rozebrana i zastąpiona dachem dwuspadowym. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Dobrej Szlacheckiej i dotacjom Konserwatora Zabytków udało się odtworzyć brakującą kopułę. Podmurówka osłonięta fartuchem, gzyms okapowy profilowany. Profilowane gzymsy znajdują się także nad oknami.

Wewnątrz znajdują się stropy płaskie. Polichromia pokrywająca ściany i sklepienie jest dziełem Antoniego i Michała Bogdańskich. Wykonali ją przy pomocy Michała Demkowicza w latach 1899-1904. W tym samym czasie wymienieni artyści wykonali także trójstrefowy, klasycystyczny ikonostas.

Od 1946 roku omawiana cerkiew pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Podlega on parafii w Mrzygłodzie.

31-DSC07644

Do omawianej świątyni prowadzi wejście w murze kamiennym, które stanowi wieża bramna. Znajduje się ona na osi świątyni, wg źródeł była kamienną bramką prowadzącą na cmentarz wzniesioną w XVII w. Zbudowano ja z kamienia polnego na rzucie kwadratu. Potynkowana, sklepiona kolebkowo stanowi do dziś dolną kondygnację wieży. Wiodą do niej kamienne schody. W XVIII wieku obudowano ją dzwonnicą. Środkowa część jest konstrukcji zrębowej, nakryta jest stropem. Wiodą do niej drewniane schody od tereny przycerkiewnego. Mieściła ona w swoim wnętrzu kaplicę. Obudowana jest wysuniętym gankiem konstrukcji słupowej, oszalowanym deskami i wspartym na słupach z zastrzałami. Górna, węższa część wieży jest konstrukcji słupowej, oszalowana deskami w pionie. Drewniany fartuch z zewnątrz oddziela część górną od środkowej. Wieżę przykrywa dach namiotowy. Wewnątrz znajduje się dzwon z 1627 roku z herbem Leliwa.

Na południe od cerkwi znajduje się dawna plebania zwana popkówką. Jest to murowany, parterowy, potynkowany dom. Pokrywa go wysoki, czterospadowy dach, pokryty blachą.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 29-DSC07642

Czerteż jest miejścowością położoną przy zachodniej granicy Sanoka.  Podążając od Rzeszowa w kierunku bramy Bieszczadów można odwiedzić wspomnianą miejscowość i zobaczyć przepiękną drewnianą cerkiew greckokatolicką pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Wzniesiono ją w 1742 roku staraniem parocha Jana Pacławskiego. Przechodziła wiele remontów: w 1836 zamieniono kopuły nad prezbiterium i nawą na dachy dwuspadowe, wykonano sklepienia kolebkowe, w 1921 wymieniono dach i elewację, w 1967 rekonstruowano okna. Jest to świątynia o konstrukcji zrębowej z pozostawionymi ostatkami, częściowo oszalowana gontem. Posadowiona jest na wzgórzu w otoczeniu cmentarza grzebalnego na kamiennej podmurówce. Trójdzielna o kwadratowych członach wyróżnia się prezbiterium z zakrystią od strony wschodniej, szersza nawą i węższym babińcem. Przykryta jest dachem dwuspadowym przykrytym gontem. Nad nawą znajduje się ośmiodzielna kopuła na oktagonalnym tamburze podbita gontem i zwieńczona ośmioboczną pełna latarnią z krzyżem. Świątynię otacza daszek okapowy wsparty na wystających belkach zrębu tzw. rysiach.

01-100 3924

Wewnątrz nawa do której wchodzi się przez babiniec z arkadą. Babiniec i prezbiterium posiadają sklepienia kolebkowe. Nawa posiada ośmioboczny strop belkowy pod tamburem. Chór muzyczny wspiera się na dwóch rzeźbionych słupach. Zniszczone w latach sześćdziesiątych fragmenty polichromii przedstawiają św. Włodzimierza i Olgi. Ikonostas z omawianej świątyni znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W lewej części nawy znajdują się barokowe ołtarze z obrazami: Zwiastowania i Zmartwychwstania. Warto zwrócić uwagę na drzwi świątyni. Od babińca wejścia strzegą drzwi z połowy XVIII wieku z starym zamkiem, od zakrystii drzwi drewniane z okuciami z pierwszej polowy XIX w. Od babińca wejście zdobi rzeźbiony portal z gwiazdami i napisem.

Przy świątyni znajduje się dwukondygnacyjna drewniana dzwonnica. Dolna kondygnacja jest konstrukcji słupowej, górna zaś zrębowej oddzielona daszkiem okapowym. Przykryta jest dachem namiotowym podbitym gontem i zwieńczona czworoboczną latarnią pełną z kopulastym hełmem. Dzwonnice wzniósł w 1887 roku cieśla Seńko Kikta.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

02-100 3925

08-100 3931

11-100 3936

12-100 3937

14-100 3939

14-100 3939

18-100 3943

20-100 4016

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384