Miejscowości

Wiadomości

Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku znajduje się w centrum miejscowości w bliskim sąsiedztwie czworobocznego rynku. Pierwsza wzmianka w źródłach wymienia świątynię pod wezwaniem śś. Piotra i Pawła w roku 1361r. Pełniła rolę zboru kalwińskiego a w 1643 zamieniono ją na zbór ariański. Kolejny kościół drewniany opisywany był w 1648r. W 1748 roku Józef Ossoliński i Teresa ze Stadnickich ufundowali kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku tym powstała parafia w Bukowsku, wcześniej omawiana świątynia należała do parafii w Nowotańcu. Kościół ten zburzono go w 1880. Budowę obecnej świątyni rozpoczęto dzięki staraniom parafian w roku 1881 i ks. Jana Jakubowskiego. Zakończono ją w 1886r., uroczystej konsekracji dokonał bp. Jakub Glazer w 1897r. Autorem projektu był architekt lwowski Ludwik Wierzbicki. Kościół wzniesiony jest na niewielkim wzgórzu, otoczony jest kamiennym murem. Obok niego znajduje się dzwonnica. Nad wejściem głównym na zewnętrznym frontonie umieszczona jest figura Matki Bożej z żelaza sprowadzona w 1903 r. z Paryża.
Wnętrze zdobi polichromia figuralna z 1911 roku autorstwa Leonarda Winturowskiego z Krakowa. Na tzw. tęczy pod sklepieniem wymalowany jest dużych rozmiarów obraz Królowej Korony Polskiej odbierającej hołd od świętych polskich i przedstawicieli stanów polskiego społeczeństwa. Pamiątką z wcześniejszego kościoła jest późnobarokowy krucyfiks z 2 połowy XVIII w., barokowa drewniana chrzcielnica w kształcie kielicha z XVIII w. Odpusty w dniach: 29 czerwca w dniu św. ap. Piotra i Pawła i 14 września w dniu Podwyższenia Krzyża Świętego

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 DSC00058

Pierwsza wzmianka o świątyni w Dobrej Szlacheckiej pochodzi z 1433r. Cerkiew parafialna greckokatolicka pod wezwaniem św. Mikołaja została wzniesiona w 1879 roku. Znajduje się na wniesieniu, otacza ją kamienny mur. Jest budowla orientowaną, drewnianą, o zrębowej konstrukcji. Ściany oszalowane deskami w pionie. Trójdzielna bryła odznacza się kwadratowymi członami. Prezbiterium jest zamknięte trójbocznie z zakrystią dobudowana od strony północnej. Nawa jest najszerszą częścią cerkwi. Babiniec węższy od nawy. Świątynia przykryta jest dachem wielokalenicowym, dwuspadowym dachem pokrytym blachą. Poszczególne człony cerkwi zdobią duże baniaste hełmy z latarniami podbite blachą wzniesione na ośmiobocznych tamburach. Po 1944 roku mocno uszkodzona środkowa kopuła została rozebrana i zastąpiona dachem dwuspadowym. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Dobrej Szlacheckiej i dotacjom Konserwatora Zabytków udało się odtworzyć brakującą kopułę. Podmurówka osłonięta fartuchem, gzyms okapowy profilowany. Profilowane gzymsy znajdują się także nad oknami.

Wewnątrz znajdują się stropy płaskie. Polichromia pokrywająca ściany i sklepienie jest dziełem Antoniego i Michała Bogdańskich. Wykonali ją przy pomocy Michała Demkowicza w latach 1899-1904. W tym samym czasie wymienieni artyści wykonali także trójstrefowy, klasycystyczny ikonostas.

Od 1946 roku omawiana cerkiew pełni rolę filialnego kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Podlega on parafii w Mrzygłodzie.

31-DSC07644

Do omawianej świątyni prowadzi wejście w murze kamiennym, które stanowi wieża bramna. Znajduje się ona na osi świątyni, wg źródeł była kamienną bramką prowadzącą na cmentarz wzniesioną w XVII w. Zbudowano ja z kamienia polnego na rzucie kwadratu. Potynkowana, sklepiona kolebkowo stanowi do dziś dolną kondygnację wieży. Wiodą do niej kamienne schody. W XVIII wieku obudowano ją dzwonnicą. Środkowa część jest konstrukcji zrębowej, nakryta jest stropem. Wiodą do niej drewniane schody od tereny przycerkiewnego. Mieściła ona w swoim wnętrzu kaplicę. Obudowana jest wysuniętym gankiem konstrukcji słupowej, oszalowanym deskami i wspartym na słupach z zastrzałami. Górna, węższa część wieży jest konstrukcji słupowej, oszalowana deskami w pionie. Drewniany fartuch z zewnątrz oddziela część górną od środkowej. Wieżę przykrywa dach namiotowy. Wewnątrz znajduje się dzwon z 1627 roku z herbem Leliwa.

Na południe od cerkwi znajduje się dawna plebania zwana popkówką. Jest to murowany, parterowy, potynkowany dom. Pokrywa go wysoki, czterospadowy dach, pokryty blachą.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 29-DSC07642

Czerteż jest miejścowością położoną przy zachodniej granicy Sanoka.  Podążając od Rzeszowa w kierunku bramy Bieszczadów można odwiedzić wspomnianą miejscowość i zobaczyć przepiękną drewnianą cerkiew greckokatolicką pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Wzniesiono ją w 1742 roku staraniem parocha Jana Pacławskiego. Przechodziła wiele remontów: w 1836 zamieniono kopuły nad prezbiterium i nawą na dachy dwuspadowe, wykonano sklepienia kolebkowe, w 1921 wymieniono dach i elewację, w 1967 rekonstruowano okna. Jest to świątynia o konstrukcji zrębowej z pozostawionymi ostatkami, częściowo oszalowana gontem. Posadowiona jest na wzgórzu w otoczeniu cmentarza grzebalnego na kamiennej podmurówce. Trójdzielna o kwadratowych członach wyróżnia się prezbiterium z zakrystią od strony wschodniej, szersza nawą i węższym babińcem. Przykryta jest dachem dwuspadowym przykrytym gontem. Nad nawą znajduje się ośmiodzielna kopuła na oktagonalnym tamburze podbita gontem i zwieńczona ośmioboczną pełna latarnią z krzyżem. Świątynię otacza daszek okapowy wsparty na wystających belkach zrębu tzw. rysiach.

01-100 3924

Wewnątrz nawa do której wchodzi się przez babiniec z arkadą. Babiniec i prezbiterium posiadają sklepienia kolebkowe. Nawa posiada ośmioboczny strop belkowy pod tamburem. Chór muzyczny wspiera się na dwóch rzeźbionych słupach. Zniszczone w latach sześćdziesiątych fragmenty polichromii przedstawiają św. Włodzimierza i Olgi. Ikonostas z omawianej świątyni znajduje się w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. W lewej części nawy znajdują się barokowe ołtarze z obrazami: Zwiastowania i Zmartwychwstania. Warto zwrócić uwagę na drzwi świątyni. Od babińca wejścia strzegą drzwi z połowy XVIII wieku z starym zamkiem, od zakrystii drzwi drewniane z okuciami z pierwszej polowy XIX w. Od babińca wejście zdobi rzeźbiony portal z gwiazdami i napisem.

Przy świątyni znajduje się dwukondygnacyjna drewniana dzwonnica. Dolna kondygnacja jest konstrukcji słupowej, górna zaś zrębowej oddzielona daszkiem okapowym. Przykryta jest dachem namiotowym podbitym gontem i zwieńczona czworoboczną latarnią pełną z kopulastym hełmem. Dzwonnice wzniósł w 1887 roku cieśla Seńko Kikta.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

02-100 3925

08-100 3931

11-100 3936

12-100 3937

14-100 3939

14-100 3939

18-100 3943

20-100 4016

Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384