Miejscowości

Wiadomości

Szlaki rowerowe w Bieszczadach: Szlak Nadsańskich Umocnień (Linia Mołotowa)

Napisał 
bunkier w Załużu bunkier w Załużu Piotr Kutiak

Szlak Nadsańskich Umocnień to ciekawa trasa rowerowa o łącznej długości 140 km. Rozpoczyna się w Bóbrce i kończy w Krasiczynie. Biegnie (orograficznie) lewym brzegiem Sanu, który w latach 1939-1941 stanowił granicę pomiędzy III Rzeszą Niemiecką a Związkiem Radzieckim. Na trasie znajduje się ok. 120 obiektów ukazujących tajemnice wojennego rzemiosła z okresu II Wojny Światowej. Na drogowskazach z piktogramami szlaku (haubica na tle sylwetki bunkra w kolorze czerwonym)  można znaleźć współrzędne geograficzne (przydatne dla korzystających z urządzeń wyposażonych w GPS). Pomagają one w odnalezieniu poszczególnych obiektów.

Umocnienia sowieckie zwane Linią Mołotowa są największym kompleksem umocnień granicznych w Polsce. Ich początek na południu sięga łuku Karpat i kończy się nad Morzem Bałtyckim na północy. Ciągnie się on przez terytorium Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Omawiany pas graniczny budowano w latach 1940-41. Pierwsze prace przeprowadzono już 15 października 1939 roku z rozkazu kom. dyw. Nikałaja Watutina - Szefa Sztabu Frontu Ukraińskiego. Wybudowano wtedy schrony ziemnie, zasieki oraz rowy przeciwczołgowe - tzw. zęby smoka. W 1946 roku podjęto decyzję o budowie schronów żelbetonowych, które miały za zadanie pełnić role obronną i umożliwiać kontratak.


Przebieg trasy: Bóbrka (0 km), Myczkowce (4 km) - Zwierzyń (8 km) - Glinne (13 km) - Lesko (17 km) - Łukawica (22 km) - Załuż (29 km) - Bykowce (34 km) - Sanok (39 km) - Mrzygłód (54 km), Dobra Szlachecka (58 km), Ulucz (65 km), Jabłonica Ruska (72 km), Siedliska (81 km), Dynów (90 km), Bachórz (96 km), Dubiecko (110 km), Krzywcza (122 km), Bachów (130 km), Krasiczyn (140 km)

Opis bieszczadzkiego odcinka Szlaku Nadsańskich Umocnień.


Bóbrka - Myczkowce  - Zwierzyń

Na trasie od Bóbrki do Zwierzynia podziwiamy umocnienia polowe 173 Dywizji Strzeleckiej: żelbetonowe i kamienno-betonowe, od ognia czołowego i bocznego, dla działa ppanc. 45 mm lub ckm.

 

Glinne  - Lesko

W okolicach Leska zwanego Punktem Oporu „Lesko” zachowało się 13 schronów żelbetonowych, mających dysponować 5 armatami, ppanc. kal. 45 mm i 28 ciężkimi karabi-nami maszynowymi.

 

Łukawica  - Załuż 

Podążając w kierunku Załuża docieramy do miejsca, które miało za zadanie chronić przejście przez Góry Słonne w kierunku Przemyśla oraz mostu kolejowego na Sanie. Na terenie Punktu Oporu „Załuż” zachowało się 14 schronów, wyposażonych w 4 działa kal. 76,2 mm, 5 armat ppanc. kal. 45 mm i 25 ciężkich karabinów maszynowych.

 

Bykowce - Sanok

Punkt Oporu „Olchowce” to rozlokowane u podnóży Gór Słonnych 15 obiektów, tworzących dwie linie obrony. Na wyposażeniu schronów znajdowały się 2 działa kal. 7,62 mm, 5 armat ppanc., kal. 45 mm i 27 ciężkich karabinów maszynowych. Na tym terenie wykorzystano także czołgi starych typów, które wycofane z eksploatacji, lokalizowane były w specjalnych wyko-pach, służyły jako punkty artylerii lub jako gniazda karabinów maszynowych.

 

Na trasie do Tyrawy Solnej i Mrzygłodu do Bachowa znajdowały się umocnienia polowe 72 Górskiej Dywizji Strzeleckiej: żelbetonowe i kamienno-betonowe, od ognia bocznego i czołowego, dla działa ppanc. 45 mm lub ckm.

Poruszając się Szlakiem Nadsańskich Umocnień LINIA MOŁOTOWA mamy możliwość odwiedzenia Rejonu Granicznego „Galicja” wybudowanego przez Niemców. Schrony spotykamy we wsi Huzele, Weremień, w dzielnicy Zagórza- Zasławiu oraz pod dziedzińcem sanockiego zamku.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 

Kategoria: Okolice Sanoka
piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Strona: www.przewodnik-bieszczady.pl
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384