Miejscowości

Wiadomości

piątek, 11 październik 2013 16:02

Fauna Bieszczadów: niepylak mniemozyna

Napisał 
niepylak mnemozyna niepylak mnemozyna Piotr Kutiak

W Polsce występuje 165 gatunków motyli dziennych. Wędrując od wiosny do jesieni po bieszczadzkich szlakach bardzo często mamy okazję obserwować klejnoty karpackich łąk jakimi są motyle.

Rodzina paziowatych wyróżnia się innych krajowych rodzin motyli osobliwymi kształtami i ubarwieniem skrzydeł. Na terenie naszego kraju reprezentowana jest  przez cztery gatunki: niepylaka apollo i mnemozynę oraz pazia królowej i żeglarza. Z wymienionych jedynie paź królowej nie podlega ochronie. Ze względu na środowisko życia, na szczególna uwagę zasługują niepylaki.

 DSC00924

 

Niepylak apollo to jeden z największych dziennych motyli Polski o rozpiętości skrzydeł dochodzących do 80mm. Spotyka się go jedynie w Tatrach i Pieninach. Jest zagrożony wyginięciem, gdyż jego gąsienice żerują na rzadkich gatunkach roślin: rozchodniku karpackim, białym lub wielkim. Gatunek ten wyginął na innych górskich obszarach naszego kraju. Niegdyś spotykano go w Beskidzie Niskim i Sądeckim oraz w Bieszczadach.

Na wielu stanowiskach w Bieszczadach, szczególnie na łąkach graniczących z lasem spotykamy niepylaka mnemozynę.

 DSC00921

Jego niski, ciężki lot oraz dość skromna szata sprawia, że bardzo często mylony jest z pospolitym bielinkiem kapustnikiem. Dopiero obserwacja motyla pożywiającego się na kwiatach pozwala na właściwą ocenę jego rozmiarów i ciekawej morfologii. Niepylak mnemozyna jest dużym motylem, rozpiętość jego skrzydeł waha się od 50 do 58 mm. Są one barwy białej, z wyraźnie zaznaczonymi żyłkami.Cechą charakterystyczną w ubarwieniu mnemozyny są dwie plamki w górnej części dużych skrzydeł oraz prześwitujące miejsca, gdzie mamy do czynienia z rzadkim ułożeniem łusek okrywowych, sprawiające wrażenie przeźroczystości. Te miejsca zwane są niekiedy przez entomologów szybkami lub lusterkami.

 DSC00919

Omawiany motyl jest bardzo przywiązany do miejsc swego występowania i niechętnie się od nich oddala. Gąsienice niepylaków są barwy czarnej z czerwonymi kropkami. Żerują od kwietnia do maja na kokoryczy. Rozwój gąsienic trwa niecałe trzy tygodnie. Związany jest z rośliną żywicielską, która jako typowy geofit rozwija się przed pojawieniem się liści w koronach drzew. Gąsienica niepylaka przepoczwarza się w ściółce, tworząc rzadki oprzęd. Owady dorosłe pojawiają się od maja do czerwca. Niepylak mnemozyna należy do owadów słońcolubnych, stąd też często w upalne dni obserwować jego lot na zajmowanych stanowiskach. Podczas rójki samce odbywają loty patrolowe w poszukiwaniu samic.

Niepylak mniemozyna jest gatunkiem chronionym, umieszczonym w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, na Czerwonej Liście Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce, Liście Zagrożonych Gatunków Karpat oraz w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej i Konwencji Berneńskiej.

Piotr Kutiak
www.przewodnik-bieszczady.pl

 DSC00918

 

piotr

Przewodnik górski beskidzki ( nr leg. 469/07), przewodnik Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Odznaczony medalem "ZASŁUŻONY DLA TURYSTYKI" przez Ministra Sportu i Turystyki w 2009r. Wiceprezes Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody i członek zarządu Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty". Koordynator regionalny punktu konsultacyjnego Porozumienia Karpackiego "Karpaty Naszym Domem" na obszarze województwa podkarpackiego.

Strona: www.przewodnik-bieszczady.pl
Pogoda Cisna z serwisu

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Nasz kanał YouTube

Artykuły

Atrakcje w Bieszczadach

Ciekawe miejsca w Bieszczadach

Cerkwie, koscioły i cmentarze w Bieszczadach

Szlaki turystyczne w Bieszczadach

Szlaki rowerowe w Bieszczadach

Trasy samochodowe w Bieszczadach

Zabytki w Bieszczadach

Fauna bieszczadów

Flora bieszczadów

Ciekawostki

Ciekawi ludzie w Bieszczadach

 

Kontakt

Bieszczadzki Portal Turystyczny wbieszczadach.net Redaktor Naczelny Piotr Kutiak 663 740 066
 Potrzebujesz reklamy? ZADZWOŃ502 920 384